1.  PIRMINĖS NUOSTATOS

1.1  rubaivisiems.lt, yra įsipareigojusi apsaugoti savo klientų asmeninius duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje aprašyta, kaip renkami, tvarkomi ir saugomi mūsų Klientų asmeniniai duomenys apsilankant Svetainėje ir (arba) perkant mūsų Prekes.

1.2 Žodžių, rašomų didžiąja raide ir nenurodytų šioje Privatumo politikoje, reikšmė aprašyta Bendrosiose sąlygose.

2. DUOMENYS, KURIUOS GALIME IŠ JŪSŲ RINKTI

2.1 Galime rinkti ir apdoroti šiuos duomenis:

a) Asmeninę informaciją, kurią pateikiate pildydami įvairias formas Svetainėje. Tai apima informaciją, pateiktą registruojantis arba pateikiant užsakymą Svetainėje. Taip pat galime paprašyti jūsų Asmeninės informacijos, kai pranešate apie problemą Svetainėje.

b) Jei kreipiatės į mus, galime registruoti susirašinėjimo įrašus.

c) Jei skambinate mums, galime saugoti pokalbių įrašus mokymo tikslais.

d) Taip pat galime paprašyti, kad atliktumėte apklausas, kurias naudojame mokslinių tyrimų tikslais, tačiau jūs neprivalote į jas atsakyti.

e) Informaciją apie sandorius, kuriuos atliekate Svetainėje, ir apie jūsų užsakymų įvykdymą.

f) Išsamią informaciją apie jūsų apsilankymus Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenis, vietos nustatymo duomenis, registravimosi internete ir kitus ryšio duomenis.

3. DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAS

3.1 Naudojame jūsų duomenis šiais būdais:

a) Kai jus užregistruojame ir suteikiame prieigą prie paskyros, kai mokate už užsakytas Prekes ir kai jos jums pristatomos.

b) Norėdami užtikrinti, kad Svetainės turinys būtų pateiktas veiksmingiausiai jums ir jūsų kompiuteryje.

c) Kai teikiame jums informaciją apie Prekes, kurių pageidaujate, arba kurios, mūsų manymu, gali jus sudominti, kai sutinkate, kad dėl to su jumis susisiektumėme.

d) Kai vykdome įsipareigojimus, susijusius su bet kokiomis tarp jūsų ir Mūsų sudarytomis sutartimis, įskaitant trečiosios šalies pristatomas Prekes ir trečiosios šalies atliekamą mokėjimų apdorojimą.

e) Kai leidžiame naudotis interaktyviomis Svetainės galimybėmis, kai pats nusprendžiate jas pasirinkti.

f)  Kai pranešame apie Svetainės pakeitimus.

4. IP ADRESAI IR SLAPUKAI

4.1 Norėdami analizuoti jūsų apsilankymus Svetainėje, mes taip pat renkame slapukus (vietiniame įrenginyje saugomus failus). Įjungę slapukus savo naršyklėje, jūs sutinkate, kad šiuo tikslu jie bus renkami. Mes naudojame šių tipų slapukus: i) būtinuosius slapukus, kurių reikia norint gauti prieigą prie mūsų Svetainės; ii) funkcinius slapukus, kurie palaiko reikiamą Svetainės veikimą (jei šie slapukai išjungti, mūsų Svetainė gali tinkamai neveikti); iii) našumo slapukus, kurie neatpažįsta svetainės lankytojo ir nerenka su juo susijusių duomenų (tik iki tol, kol į bet kurią mūsų formą įvedate identifikavimo duomenis), tačiau padeda suasmeninti turinį pagal jūsų veiksmus Svetainėje ir iv) tikslinius arba reklaminius slapukus, kurie naudojami tam, kad mūsų Svetainėje rodytų reklaminius skelbimus, atitinkančius jūsų poreikius.

4.2  Taip pat naudojame „Google Analytics“, „Exponea“ ir panašias paslaugas, kurios renka trečiųjų šalių slapukus („Trečiųjų šalių analitikos sistemos“). Informacija apie naudojimąsi Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), kurią generuoja slapukai, gali būti perduodama ir saugoma Trečiųjų šalių analitikos sistemų serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Trečiųjų šalių analitikos sistemos naudoja šią informaciją, kad galėtų įvertinti jūsų naudojimąsi Svetaine, rengti Svetainės operatorių Svetainės veiklos ataskaitas ir teikti kitas paslaugas, susijusias su Svetainių veikla ir naudojimusi internetu. Trečiųjų šalių analitikos sistemos taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai, arba kai trečiosios šalys apdoroja šią informaciją Trečiųjų šalių analitikos sistemos vardu. Trečiųjų šalių analitikos sistemos nesusieja jūsų IP adreso ar kitų slapukų su jokiais kitais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus, pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atminkite, kad jei tai padarysite, svetainė gali tinkamai neveikti. Naudodamiesi Svetaine sutinkate, kad Trečiųjų šalių analitikos sistemos apdoros jūsų duomenis, atsižvelgdamos į pirmiau nurodytus tikslus. Daugiau informacijos apie „Google“ politiką rasite http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

4.3 Slapukų rinkimas gali būti sustabdytas iš naujo nustatant naršyklės parametrus, tačiau jei išjungsite slapukus, mūsų platforma gali tinkamai neveikti (t. y., jei tai būtinieji slapukai, negalėsite pasiekti Svetainės).

4.4 Mūsų Svetainėje ir kitais komunikacijos būdais, kuriuos pateikiame jums naudojantis Svetaine ir (arba) įsigyjant mūsų Prekes, pvz., reklaminius naujienlaiškius, gali būti elektroninių vaizdų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais. Žiniatinklio indikatoriai paprastai veikia kartu su slapukais, todėl juos naudoti galime tokiu būdu, kaip naudojame slapukus (žr. aukščiau).

5. TIESIOGINĖ RINKODARA

5.1 Sutinkate, kad taip pat galime naudoti jūsų elektroninius kontaktinius duomenis, kurie gali būti gauti anksčiau naudojant Svetainę, arba leidžiate trečiosioms šalims naudoti šiuos duomenis, kad dėl informacijos apie prekes ir paslaugas su jumis būtų galima susisiekti elektroniniu būdu (el. paštu, SMS pranešimais). Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų išjungę šią funkciją naudodami prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri pateikiama kiekviename gautame el. laiške.

6. DUOMENŲ BENDRINIMAS

6.1. Paspaudę mygtuką „Sutinku“, kuriuo užbaigiamas registracijos procesas Svetainėje arba pateikę atitinkamų Prekių užsakymą RUBAIVISIEMS.LT, jūs pateikiate sutikimą dalytis savo asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, pvz., su i) bet kuriuo mūsų grupės nariu, t. y. dukterine įmone, pagrindine kontroliuojančiaja įmone ir jos dukterinėmis įmonėmis; ii) paslaugų teikėjais; iii) reklamos partneriais; iv) partneriais, kurie teikia su vykdomomis Sutartimis susijusias paslaugas, pvz., pristatymo ir mokėjimo paslaugų teikėjais; tokios šalys tuomet veiks kaip jūsų duomenų tvarkytojai („Duomenų tvarkytojai“). Visus Duomenų tvarkytojus rasite mūsų Svetainėje. Jūs sutinkate, kad jie gali gauti, rinkti, platinti, įrašyti, tvarkyti, pritaikyti ar keisti, atkurti, stebėti, derinti, jungti, perduoti, naudoti, saugoti, blokuoti, naikinti ir valdyti tarpvalstybinį asmeninių duomenų srautą.

6.2 Galime bendrinti jūsų duomenis:

a)  Jei parduodame arba perkame kokį nors verslą ar turtą; tokiu atveju galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis būsimam to verslo ar turto pirkėjui.

b)  Jei RUBAIVISIEMS.LT arba iš esmės visą įmonės turtą įsigyja trečioji šalis, tokiu atveju įmonės turimi klientų asmeniniai duomenys bus perleidžiami kaip turtas.

c) Jei esame įpareigoti atskleisti ar dalytis jūsų asmeniniais duomenimis, kad įvykdytume bet kokius teisinius įsipareigojimus, arba siekdami įgyvendinti ar taikyti mūsų Sąlygas bei kitus susitarimus, arba apsaugoti RUBAIVISIEMS.LT, mūsų Klientų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir sumažinti kredito riziką.

d) Jei galiojantys teisės aktai konkrečiai leidžia atskleisti informaciją apie asmeninius duomenis.

7. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

7.1  Sutinkate, kad iš jūsų renkami duomenys gali būti perkelti į Europos ekonominę erdvę (toliau – EEE) ir joje saugomi. Duomenis taip pat gali tvarkyti darbuotojai, dirbantys ne EEE, o mums ar vienam iš mūsų tiekėjų. Tokie darbuotojai, be kitų pareigybių, gali užsiimti jūsų užsakymo vykdymu, jūsų mokėjimo duomenų tvarkymu ir palaikymo paslaugų teikimu. Pateikdami savo asmeninius duomenis jūs sutinkate su šiuo perdavimu, saugojimu ar apdorojimu. Mes imsimės visų būtinų priemonių, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

8. SAUGUMAS

8.1 Esame įsipareigoję saugoti jūsų duomenis. Todėl sukūrėme fizines, technines ir organizacines priemones bei planus, kaip apsaugoti ir saugoti jūsų duomenis (tačiau jūs vis tiek turite teisę imtis tinkamų veiksmų, kad apsaugotumėte savo duomenis, ypač jų perdavimo metu). Siekiame pašalinti neleistiną ar neteisėtą jūsų asmeninių duomenų tvarkymą arba atsitiktinę, neleistiną ar neteisėtą prieigą, naudojimą, perdavimą, apdorojimą, kopijavimą, siuntimą, keitimą, praradimą ar jūsų duomenų sugadinimą. Nepaisant visų pastangų laikytis galiojančiais teisės aktais nustatytų taisyklių, neįmanoma užtikrinti jūsų duomenų saugumo, jei jie perduodami ar persiunčiami nesaugiu būdu.

8.2 Kai pateikiame jums (arba kai pats pasirenkate) slaptažodį, leidžiantį pasiekti tam tikrus Svetainės puslapius, esate atsakingas už šio slaptažodžio saugojimą. Prašome su niekuo nesidalinti savo slaptažodžiu.

8.3 Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes stengiamės padaryti viską, kad apsaugotume jūsų duomenis, negalime garantuoti, kad duomenys bus perduodami į Svetainę, todėl bet koks duomenų perdavimas yra jūsų paties rizika. Gavę jūsų duomenis, siekiame užkirsti kelią neteisėtai prieigai taikydami griežtas procedūras ir saugos priemones.

9. JŪSŲ TEISĖS

9.1 Prisijungę prie RUBAIVISIEMS.LT paskyros galite redaguoti ar ištrinti atskleistus duomenis (išskyrus atsiskaitymo duomenis, kurių negalima redaguoti dėl atsiskaitymo priežasčių). Galite atšaukti registraciją, paprašyti pakeisti duomenis arba atsisakyti bet kokių mūsų ar pasirinktų trečiųjų šalių rinkodaros pranešimų, siųsdami el. laišką adresu info@rubaivisiems.lt.

9.2 Turite teisę prašyti mūsų neapdoroti jūsų asmeninių duomenų rinkodaros tikslais. Informuosime jus (prieš rinkdami jūsų duomenis), jei ketiname tokiais tikslais naudoti jūsų duomenis ar atskleisti informaciją trečiajai šaliai. Galite pasinaudoti savo teise užkirsti kelią tokiam apdorojimui, užpildydami tam tikrus formų, kurias naudojame jūsų duomenims rinkti, laukus. Taip pat galite išsiųsti el. laišką adresu info@rubaivisiems.lt.

9.3 Turite teisę susipažinti su mūsų turima informacija apie jus. Jūsų teisė susipažinti su duomenimis gali būti vykdoma pagal galiojančius įstatymus. Tačiau, kai jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pernelyg dažni arba pasikartojantys, mes galime:

a) imti mokestį, atsižvelgiant į prašomų veiksmų vykdymo administracines išlaidas, arba

b) atsisakyti vykdyti prašymą.

9.4 Jei manote, kad jūsų duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, susisiekite su mumis info@rubaivisiems.lt ir įsipareigosime išspręsti šią problemą. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Jungtinės Karalystės informacijos komisaro biurui.

9.5 Svetainėje kartais gali būti nuorodų į mūsų partnerių tinklus, reklamuotojų ir dukterinių įmonių svetaines. Jei seksite nuorodą į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad jos turi savo privatumo politiką ir mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos krypčių. Prieš pateikdami kokius nors asmeninius duomenis šioms svetainėms, perskaitykite jų privatumo politiką.

9.6 Mes apdorojame jūsų informaciją pagal šių Sąlygų 7 punktą. Naudodamiesi mūsų Svetaine ir (arba) sudarydami su mumis Sutartį, jūs sutinkate su apdorojimu ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.